Zabava

KMŠ in EPM

Izvajalec: Klub mariborskih študentov

Več informacij: www.klub-kms.si

V okviru programa KMŠ IN EPM 2013 bodo potekale predstavitve EPM 2013 domačim in tujim mladim v Mariboru, promocija EPM v KMŠ-ju, mednarodne mladinske izmenjave na temo fair playa, projekta mladi za demokracijo EU FAQ in Slovo od EPM 2013. V okviru programa bodo v letu 2013  pripeljali v Maribor več kot 5000 slovenskih študentov iz drugih univerzitetnih krajev Slovenije in 3000 tujih študentov.

 

Študentski Bogračfest 2013

Izvajalec: Klub študentov Lendava

Več informacij: www.ksl-lek.si

Cilj programa Študentski Bogračfest2013 je združiti čim več lendavskih študentov na enem mestu, ki se sicer nahajajo po celotnem Mariboru, in predstavitev samega Kluba študentov Lendava in mesta Lendava. V prireditev bodo vključeni Erasmus študenti, ki bodo sodelovali s svojo kuharsko ekipo. Povabili bodo skupino iz Madžarske, ki bo mimoidočim predstavila kuhanje pravega bograča. Mladim bodo z učenjem kuhanja bograča okrepili njihove kompetence, jim morda pomagali pri razvoju njihovega novega potenciala in jim približali kulinariko ter obenem kulturo sosednje države.

 

POSLUH!

Izvajalec: Kulturno društvo Mladinski center IndiJanez

Več informacij: www.pekarna.net

Program se osredotoča na problematiko mladih z manj priložnostmi, to so gluhi in naglušni mladi. Temeljil bo na učenju znakovnega jezika, osveščanju slišečih, druženju in na premostitvi komunikacijskih težav med mladimi. V pripravljalnem delu bo izdelana analiza vključenosti gluhe in naglušne mladine, predstavljeno bo tudi oblikovanje mešanih delovnih skupin, izdelava spletno-komunikacijskega portala ter izobraževanje prostovoljcev in sodelavcev na programu. Program se bo usklajeval z organizacijo kulturnih, družabnih in izobraževalnih dogodkov, ki enakovredno vključujejo gluhe, naglušne in slišeče mlade.Partnerji
Medijski partnerji