Strukturirani dialog

Youth Parliament v organizaciji Erasmian European Youth Parliament (EEYP), Mavričnost sveta – The rainbows of the World

Izvajalec: II. gimnazija Maribor

Več informacij: www.druga.si

Letošnji Youth Parliament je potekal med 18. in 24. 3. 2012 v Bragi na Portugalskem. Udeležilo se ga je 5 dijakov iz Prve gimnazije in 5 dijakov iz II. gimnazije ter dva mentorja.  Delo je potekalo v komisijah, kjer so nastale rešitve in predlogi, ki so jih na koncu delegati sprejeli na plenarnem srečanju.

Osnovni namen projekta Mavričnost sveta je razvijanje medkulturnega dialoga mariborskih dijakov in dijakov iz več evropskih držav. Projekt bo potekal v obliki delavnic na Trgu Leona Štuklja v Mariboru, kar pomeni, da bodo lahko sodelovali tudi ostali Mariborčani različnih starosti. Dijaki iz tujine bodo bivali pri mariborskih dijakih in s tem bolje spoznali slovenski način življenja. Delavnice bodo pokrivale različna področja: človekove pravice, debata, literatura, gledališče, glasba, ples, film, DJ–anje, tuji jeziki, kulinarika in improvizacija.

 

Okrepimo mednarodno mladinsko delo

Izvajalec: Zavod mladinska mreža MaMa

Več informacij: www.mreza-mama.si

Namen programa Okrepimo mednarodno mladinsko delo je omogočiti strukturirano razpravo od lokalne do nacionalne ravni med mladimi, mladinskimi organizacijami, strokovnjaki in ostalimi, glede pomena mednarodnega mladinskega dela ter učnih mobilnosti za razvoj mladih in lokalnih skupnosti. Poudarek tega programa je na spodbujanju in podpori mednarodnemu mladinskemu delu in projektom učnih mobilnosti v mladinskih organizacijah in organizacijah za mlade preko kreiranja možnosti mreženja in nadaljnje podpore za razvoj novih programov in projektov mednarodnega mladinskega dela v okviru EPM 2013.

 

Mestni parlament mladih

Izvajalec: Zavod PIP

Več informacij: www.zavodpip.si

Namen programa Mestni parlamentmladih je spodbujati participacijo mladih v demokratičnih sistemih odločanja, pri čemer program predstavlja okvir, znotraj katerega je čim več odločitev in aktivnosti prepuščeno mladim. Programsko izhodišče predstavljajo simulacija Evropskega parlamenta in dodatni, inovativni elementi. Najpomembnejši med njimi so mobilizacija mladih po mestnih četrteh, njihova aktivna vključitev v pripravo in izvedbo programa ter organiziran pristop in vpliv mladih na odločevalce. Cilj programa je preko izvajanja različnih aktivnosti po mestnih četrteh mlade seznaniti z delovanjem parlamenta, jim dati možnost artikuliranja problemov in predlaganja ukrepov za rešitev problemov.

 

Učenje za življenje

Izvajalec: Mestni Mladinski svet Maribor

Več informacij: www.mms-mb.si

Namen programa Učenje za življenje je izpeljati niz dogodkov na področju zaposlovanja in zaposljivosti mladih v povezavi z mladinskim delom. Med drugim se bo mladim prikazalo, kakšne koristi imajo z vključitvijo v mladinske organizacije; prav tako se bodo mladim preko inovativnih, novih načinov omogočile boljše možnosti za zaposlitev. Vse nove, inovativne pristope bodo preizkusili, pridobili mnenja mladih in njihove rezultate ter vse oblikovali v lokalni strukturirani dialog. Oblikovali bodo programe, ki se bodo lahko izvajali tudi po letu 2013.

 

Lokalni sklad za mlade z idejami

Izvajalec: Mladinski kulturni center Maribor

Več informacij: info@mkc.si

Namen Lokalnega sklada za mlade z idejami je zagotavljanje manjših finančnih sredstev za projekte, ki jih bodo pripravili in izvajali mladi, stari med 15 in 25 let. Lokalni sklad za mlade bo podpiral projekte, ki bodo pripomogli k razvoju lokalne skupnosti. Program bo vzpostavljen in koordiniran znotraj javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor, vendar bodo mladi tisti, ki bodo določali pravila njegovega delovanja ter predlagali projekte, ki bodo sofinancirani preko Lokalnega sklada. Poleg zagotavljanja manjših finančnih sredstev bo Lokalni sklad mladim nudil tudi visoko kvaliteten proces usposabljanja z namenom pridobitve ali krepitve novih kompetenc in znanj za realizacijo lastnih idej.

 

 Partnerji
Medijski partnerji