Stanovanjska problematika

Stanovanjske kooperative

Izvajalec: Mestni Mladinski svet Maribor
Več informacij: http://www.mms-mb.si/

Samostojno bivanje predstavlja eno ključnih točk osamosvajanja mladega posameznika. Namen prijavljenega programa je preveriti, ali je Stanovanjska kooperativa po zgledu švicarskega modela Kooperative Codha  možna rešitev problema in dojemljiva v očeh mladih, ostale generacije in lokalne oblasti. V okviru priprave programa Mestni Mladinski svet Maribor načrtuje strokovno ekskurzijo v Zürich, kjer bo izvedel vse podrobnosti.

Ugotovitve Strukturiranega dialoga se bodo zapisale v brošuri, vendar ne bo vse ostalo samo na papirju, saj se bo osnovala skupina, ki bo tudi v praksi vzpostavila delujočo Stanovanjsko kooperativo, in izdelala simulacija delovanja. Vabijo vse zainteresirane, da se jim pridružijo (info@mms-mb.si ali 040 221 780 ali040 221 780).

Pri izvedbi jim bo pomagal Zavod Tovarna, ki se v Sloveniji ukvarja s tem področjem, in Mladinski svet Ajdovščina, ki bo svetoval glede izvedbe strukturiranega dialoga. V izvedbenem letu 2013 bodo poiskali skupino ljudi, ki jih področje zanima, ter izdelali simulacijo delovanja, ki jo bodo predstavili mestnim oblastem, od katerih je odvisno, ali bo sistem, ki že rešuje stanovanjsko problematiko drugod po Evropi, zaživel tudi pri nas.Partnerji
Medijski partnerji