Šport

Maribor za prihodnost mladih

Izvajalec: MOBIN, Zavod za mobilnost in informiranje mladih
Več informacij: http://ejkartica.si/

Zavod MOBIN v programu Maribor za prihodnost mladih razvija Mariborsko evropsko mladinsko kartico (Mariborska EMK), ki bo orodje za lajšanje socialno-ekonomskega položaja vseh mladih Mariborčanov med 15. in 29. letom ne glede na status – ne le za študente in dijake. Omogočala jim bo privilegiran dostop do neformalnega izobraževanja, do ponudbe cenejšega prevoza, kulture, športnih in drugih aktivnosti v Mariboru.  Mariborska EMK bo vključena v mednarodni sistem Evropskih mladinskih kartic (European Youth Card), zato jo bodo mladi lahko koristili tudi v ostalem delu Slovenije in v Evropi. Poleg kartice bo program zajemal tudi druge pomembne teme, kot so informiranje, prostovoljstvo in zaposljivost.

V okviru programa bodo za  mlade v Mariboru organizirane delavnice izdelave Video CV-ja, ki je pri nas še novost. V pripravi je tudi priročnik Kako posneti Video CV ali Najboljši kandidat si.

 

MBajk

Izvajalec: Univerzitetna športna zveza Maribor
Več informacij: http://www.zdravazabava.com/2012/

S programom M.bicikl se bo vzpostavila mreža kolesarskih info točk, kjer si bodo mladi brezplačno izposojali kolesa za potrebe prevoza po mestu. Kolesarske info točke bodo  locirane na mestih, kjer se večinoma zbirajo mladi. Kolesa za ta namen se bodo zagotovila s pomočjo akcije zbiranja starih in zavrženih koles na dražbah policijskih postaj in prostovoljnih prispevkov. Vsa kolesa se bodo ustrezno obnovila ter enotno pobarvala.Partnerji
Medijski partnerji