REGISTER MLADINSKIH ORGANIZACIJ

 

Mladinske organizacije v MOM

 

Društvo za izmenjavo mednarodnih praks AIESEC

http://www.aiesecmaribor.blogspot.com/

Emper kulturno-umetniško društvo

 

        Izobraževalno društvo mladih voznikov

 

Študentsko kulturno društvo ŠOUM

http://www.soum.si/

Slovensko društvo za celiakijo, podružnica za Podravje

http://drustvo-celiakija.si/podruznice/podravje/

Kulturno-umetniško društvo Študent Maribor

http://www.kudstudent.org/

Združenje študentov in izobražencev

http://www.zsi.si/

Mlada Slovenija Regionalni odbor Maribor

http://www.mladaslovenija.si/

Območno združenje Rdečega križa Maribor

http://www.rkmb-drustvo.si/

Društvo študentov Ekonomsko poslovne fakultete

http://www.dsepf.com/

Društvo študentov Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

http://ds-feri.net/

Akademsko katoliško združenje AMOS

http://www.slomsek.net/

Študentsko društvo Erasmus

http://esn-mb.si/

Mestni odbor Mlada liberalna demokracija Maribor

http://www.mld.si/

Društvo Salezijanski mladinski center Maribor

http://www.smc-mb.net/

Društvo za izmenjavo študentov tehniških smeri, IAESTE Maribor

http://iaeste.si/

Mladi forum Socialnih demokratov Maribor

http://www.mladiforum.org/

Društvo študentov Evrope AEGEE - Maribor

http://www.aegee-maribor.si/

Radioklub »ŠTUDENT« Maribor

http://s59dxx.uni-mb.si/

Študentsko humanitarno društvo ŠOUM

http://www.soum.si/

Mestni odbor Slovenske demokratske mladine Maribor

http://www.sdm.si/

Študentsko društvo Agronom Maribor

http://fk.uni-mb.si/agronom/index.php

Klub ZARES AKTIVNI Maribor, podmladek stranke Zares – nova politika

http://www.zares.si/

Evropsko združenje študentov prava Maribor, ELSA Maribor

http://www.elsa-maribor.org/

Center za pomoč Mladim Maribor

http://www.cpm-drustvo.si/

Izobraževalno društvo Svarog Maribor

http://novice.svarog.org/

Mladinski kulturni center Maribor

http://www.mkc.si

Mladinski center Indijanez Maribor

http://www.pekarna.net/

Mestni Mladinski svet Maribor

http://www.mms-mb.si

Klub mariborskih študentov (KMŠ)

      http://www.klub-kms.si
Maistrov rod

http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=4668

Rod ukročena reka

http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=4673

Rod XI. SNOUB Miloša Zidanška maribor

http://www.xisnoub.rutka.net/

ZPM Maribor

http://www.zpm-mb.si/

DPM Slava Klavora

http://www.zpms.si/drustva-zpms/drustva-zpms-sv/?id=36

Pekarna - Magdalenske mreže Maribor

http://www.pekarna.org/web/

Kulturno izobraževalno društvo Kibla

http://www.kibla.org/

KID Modra ptica

 

Društvo mladinski center Osmica Maribor

http://www.osmica.org/

Zavod PIP

http://www.zavodpip.si/

Shotokan karate – do klub Tabor

http://www.karatetabor.com/

Plesna izba Maribor

http://www.plesnaizba.si/

Študentska založba Litera

http://www.zalozba-litera.org/

Srednja ekonomska šola Maribor

       http://www.ses-mb.si/

Zavod Maribor

http://www.maribor2012.eu/

Naprej, zavod za varstvo, rehabilitacijo in kvaliteto življenja po poškodbi glave

http://www.zavodnaprej.si/

Center za duhovne poklice Maribor

http://cdp.nadskofija-maribor.si/

Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov

http://maribor1.skavt.net/

Narodni dom Maribor

http://www.nd-mb-si/

Zavod Uho; Oko: Zavod za umetnost in tehnologijo

http://www.uho-oko.si/

IRDO – inštitut za razvoj družbene odgovornosti

http://www.irdo.si/

ZULK – združenje ustvarjalnih ljudi na področju kulture

http://www.zulk.si/

Društvo center za pomoč mladim podružnica Maribor

http://cpm-drustvo.si/

Srpsko kulturno društvo Maribor

http://skd-maribor.si/

Board of european students od technology – best Maribor

http://www.best-maribor.org/

Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo

http://www.ljudmila.org/subkulturni-azil/

Filmsko društvo – Film factory

http://www.filmfactory.si/

Katoliški študentski center Sinaj

http://www.sinaj.si/

Kulturno umetniško društvo Rolly

http://www.rolly.si/

Kulturno-športno društvo Lija dijaškega doma Lizike Jančar

 

Društvo študentov medicine Maribor

http://www.medicinec.si/

Umetnostna galerija Maribor

http://www.ugm.si/

 

 

 

Organizacije s statusom Organizacija, ki izvaja dejavnosti za mlade v MOM

 

Popotniško združenje Slovenije

http://www.youth-hostel.si/

Znanstvenoraziskovalno združenje za umetnost, kulturno-izobraževalne programe in tehnologijo EPeKa

http://www.epeka.si/

Univerzitetna športna zveza Maribor

http://www.zdravazabava.com/

Športno društvo Rolly

http://www.rolly.si/

Kulturno-umetniško društvo Rolly

http://www.rolly.si/

Evropski kulturni in tehnološki center

http://www.ektc.si/pages/si/ektc.php

Astronomsko društvo Orion

http://www.orion-drustvo.si/

JU-JITSU klub ADK Maribor

http://www.ju-jitsu-klub.si/

Društvo Mariborski raziskovalni studio

http://www.mars-mb.si/kdo-smo/

Regionalni center Zveza za tehnično kulturo Slovenije s sedežem v Mariboru

http://www.zotks.si/www/portal/sl/

Kulturno-umetniško društvo Moment

http://www.moment.si/

Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov

http://skavti.si/

 

 

 

 

 Partnerji
Medijski partnerji