Prostovoljstvo

Leto priložnosti 2013

Izvajalec: Društvo za izmenjavo študentov tehniških usmeritev IAESTE
Več informacij: http://iaeste.si/

Leto priložnosti 2013 je program, ki spodbuja aktivno participacijo mladih v neprofitnih organizacijah. Namen tega programa je, da se poveča aktivnost društev in zainteresiranost mladih za prostovoljno delo v organizacijah. Mlade se bo nagovarjalo k aktivnemu vključevanju v družbo in prispevanju razvoja skupnosti. Program Leto priložnosti 2013 bo mladim omogočal, da krepijo lastne kompetence in izkoristijo svoje potenciale. Mlade se bo osveščalo o pomembnosti pridobivanja izkušenj že v času šolanja.

 

Spoznaj EPM

Izvajalec: Mladinski center Osmica
Več informacij: http://www.osmica.org/

Program Spoznaj EPM je namenjen širšemu krogu mladih. Glavno vodilo je informirati mlade o tem, kaj se bo dogajalo v času EPM, kje se bo dogajalo, kako se aktivno pridružiti in vključiti v dogajanje ter spoznavati organizacije. Osrednji del programa je izdaja publikacije, kjer bo predstavljeno: progam EPM ter progami, ki se izvajajo v sklopu EPM, predstavitev mladinskih organizacij v Mariboru, možnosti sodelovanja mladih v programih EPM in druge informacije.

 

Učenje za življenje

Izvajalec: Mestni Mladinski svet Maribor
Več informacij: http://www.mms-mb.si/

Namen programa Učenje za življenje je izpeljati niz dogodkov na področju zaposlovanja in zaposljivosti mladih v povezavi z mladinskim delom. Med drugim se bo mladim prikazalo, kakšne koristi imajo z vključitvijo v mladinske organizacije; prav tako se bodo mladim preko inovativnih, novih načinov omogočile boljše možnosti za zaposlitev. Vse nove, inovativne pristope bodo preizkusili, pridobili mnenja mladih in njihove rezultate ter vse oblikovali v lokalni strukturirani dialog. Oblikovali bodo programe, ki se bodo lahko izvajali tudi po letu 2013.

 

POSLUH!

Izvajalec: Kulturno društvo Mladinski center IndiJanez
Več informacij: http://www.pekarna.net/

Program se osredotoča na problematiko mladih z manj priložnostmi, to so gluhi in naglušni mladi. Temeljil bo na učenju znakovnega jezika, osveščanju slišečih, druženju in na premostitvi komunikacijskih težav med mladimi. V pripravljalnem delu bo izdelana analiza vključenosti gluhe in naglušne mladine, predstavljeno bo tudi oblikovanje mešanih delovnih skupin, izdelava spletno-komunikacijskega portala ter izobraževanje prostovoljcev in sodelavcev na programu. Program se bo usklajeval z organizacijo kulturnih, družabnih in izobraževalnih dogodkov, ki enakovredno vključujejo gluhe, naglušne in slišeče mlade.

 

Leto taborniških aktivnosti ali Taborniki v evropski prestolnici mladih

Izvajalec: Društvo tabornikov rod XI.SNOUB
Več informacij: http://www.xisnoub.rutka.net/

Društvo tabornikov rod XI. SNOUB Maribor se bo v prihajajočem letu Evropske prestolnice mladih Maribor 2013 podrobneje predstavilo in nadaljevalo s taborniškimi aktivnostmi. Izdelalo bo knjigo/brošuro, ki bo zajemala približno 100 strani in predstavila delovanje društva ter  vsebino celotnih mladinskih aktivnosti. Vzpostavili bodo novo spletno stran z elektronsko nadgradnjo brošure/knjige. V izvajalskem letu 2013 bodo v okviru programa Evropske prestolnice mladih Maribor 2013 izvajali mestne tabore, kjer bodo z delavnicami prikazali taborniške aktivnosti. Skozi predavanja bodo taborniki predstavili širši mladinski populaciji različne tematike. Organizirali bodo delavnico preživetja, ki bo trajala dva dni. Mladim želijo predstaviti nevsakdanje početje, hkrati pa naučeno prenesti na njihovo vsakdanjo izkušnjo v mestu.

 

Skupaj v EPM 2013

Izvajalec: Znanstveno raziskovalno združenje za umetnost, kulturno-izobraževalne programe in tehnologijo EPEKA
Več informacij: http://www.epeka.si/

Program Skupaj v EPM 2013 se nanaša na vsebinsko področje prostovoljstva mladih med 15. in 29. letom z namenom spoznavanja in sodelovanja na nepoznanem mednarodnem projektu. Program spodbuja čim večjo vključitev mladih iz lokalnega okolja, da prevzamejo pobudo in projekte v EPM 2013. S participacijo in aktivnim državljanstvom bodo prostovoljci dobili nove usmeritve za svoje delo, pri katerem bodo s vpletanjem svojega znanja in izkušenj pripomogli h krepitvi in izboljševanju lokalnega kot tudi domačega okolja. S sodelovanjem pri organizaciji in izvedbi mednarodnih mladinskih izmenjav, izobraževanj za trenerje in gostovanj tujih prostovoljcev bodo ozavestili evropsko državljanstvo v smislu aktivne solidarnosti in razumevanja kulturne raznolikosti. Rdeča nit celotnega programa je osveščanje mladih s prostovoljnim delom, in sicer, da se s problemi, nasprotji, netoleranco, sovražnostjo, diskriminacijo ipd. soočamo in spopadamo.

 

Aktivna pomlad

Izvajalec: Študentska organizacija Univerze v Mariboru
Več informacij: http://www.soum.si/

Program Aktivna pomlad je sestavljen iz različnih aktivnosti in dejavnosti mladih, ki se bodo srečevali s tematikami prostovoljstva, humanitarnega dela in okoljevarstvene problematike. Dela mladih brigadirjev bodo urejanje okolice, turističnih in zgodovinskih poti, pomoč domačinom pri različnih opravilih, čiščenje in renoviranje objektov v Mestni občini Maribor. Vsa dela bodo temeljila na aktivnostih, ki bodo omogočale aktivno udeležbo vseh udeležencev in jih bodo k delu tudi motivirale. Pri organizaciji bodo zato upoštevana pričakovanja, predlogi in pobude mladih prostovoljcev, ki so skladne z aktivnostmi programa. Namen programa je nesebična pomoč krajanom Mestne občine Maribor, povečanje participacije mladih pri prostovoljskih aktivnostih, s katerimi bodo krepili pozitivno zavest, čut solidarnosti in pomoč sočloveku, hkrati pa zavedanje mladih, da za dobro voljo in občutek pripadnosti ni potrebno imeti denarnih dobrin.

 

Vsak mladostnik je lahko dober prostovoljec

Izvajalec: Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva
Več informacij: http://www.filantropija.org/ in http://www.prostovoljstvo.org/

Vsak mladostnik je lahko dober prostovoljec je program za promocijo in razvijanje prostovoljstva med mladimi v Mariboru, ki poudarja vključevanje raznolikih mladih, tudi mladih z manj priložnostmi. Program ponuja podporo in usposabljanje za mlade prostovoljce in njihove mentorje. Novost programa je osredotočanje samo na prostovoljstvo mlajše generacije, še posebej mladih z manj priložnostmi, ki se pogosto pojavljajo le v vlogi uporabnikov. Aktivnosti v programu so informiranje in svetovanje zainteresiranih prostovoljcev, podpora mentorjem v mladinskih organizacijah in promocija prostovoljstva mladih. V ta namen bodo opravljeni intervjuji prostovoljcev iz različnih starostnih obdobij, etnične pripadnosti, spola, socialnega statusa in izobrazbe. Njihove zgodbe s fotografijami bodo razstavljene po različnih lokacijah po Mariboru. Za predstavitev prostovoljstva kot možnosti aktivne participacije in neformalnega izobraževanja bodo izdelani tudi krajši video oglasi, seveda v sodelovanju z mladimi ter debate na aktualne teme, povezane s prostovoljstvom. Cilj programa je predstavitev različnih možnosti prostovoljskega dela, ki pa ne pomeni samo dela na področju humanitarnih dejavnosti.

 

Aktivni mladi

Izvajalec: Mladinski kulturni center Maribor
Več informacij: http://www.mkc.si/

Program Aktivni mladi se nanaša na vsebinsko področje organiziranega prostovoljskega dela, ki nudi možnost učinkovite izrabe prostega časa mariborske mladine, stare med 18 in 29 let. Namen programa je vzpostavitev podpornega instrumenta, ki bo dopolnjeval vsa vsebinska področja EPM 2013 in bo pripomogel h kvalitetnejši izvedbi programov, projektov in aktivnosti EPM 2013 v MOM. Znotraj tega bo mladim ponujena priložnost neformalnega izobraževanja s kvalitetnim procesom usposabljanja o prostovoljnem delu ter pravicah in dolžnostih prostovoljca. Mladi bodo zaradi konkretnih delovnih in učnih izkušenj skozi organizirano prostovoljno delo okrepili kompetence in povečali svoje možnosti za zaposlitev.

 

Velikani upanja

Izvajalec: Društvo Salezijanski mladinski center Maribor
Več informacij: http://www.donbosko.si/maribor/

Velikani upanja je program, ki je namenjen povezovanju enega uporabnika (»mali«) z enim prostovoljcem (»veliki«) v njegovem lokalnem okolju. Velikani upanja nudijo uporabnikom razreševanje osebnih, socialnih, učnih, zdravstvenih in drugih primanjkljajev v interakciji s prostovoljcem. Vsebinsko področje programa je prostovoljstvo, ki nudi stalno strokovno podporo prostovoljcem (»velikim«), individualno izpopolnjevanje, evalvacije, pedagoško načrtovanje in priložnost za osebnostno rast. Program je nastal po zgledu modela ameriške NVO – Big Brothers Big Sisters of America (BBBS) in je namenjen medsebojni pomoči mladostnikom in otrokom. Največji uspeh programa pa je lahko dosežen le pri celostni obravnavi družine in ob sodelovanju ter podpori staršev/skrbnikov. Pričakuje se, da bo program postavil nove standarde na področju individualne medosebne pomoči pri delu z otroki in mladostniki.

 

Oblak podjetniških priložnosti za mlade Maribor

Izvajalec: Zavod Antona Martina Slomška
Več informacij: info@slomskov-zavod.si

Glavni namen programa je omogočanje in spodbujanje inovativnosti in podjetništva med mladimi. Gre za celovit pristop k spodbujanju mladih talentov, da se aktivirajo in pričnejo aktivno razmišljati o svojih sposobnostih, znanjih, veščinah ipd. ter kako le-te produktivno usmerijo v iskanje in ustvarjanje rešitev. Izvedli bodo 7 sklopov aktivnosti, skozi katere bodo uresničevali zastavljene strateške in kvantitativne cilje.

 

I take Europe!

Izvajalec: Klub mariborskih študentov
Več informacij: http://www.klubkms.si/

Program deluje na področju neformalnega izobraževanja, ki skoraj ves čas poteka skozi prostovoljno participacijo mladih. Namen programa je ponuditi domačim in tujim mladim pester, razgiban, privlačen in drugačen niz aktivnosti na temo evropskih držav. Cilji so:
-          povezovanje z mladimi iz evropskih držav, ki trenutno bivajo v MOM;
-          povezovanje z mladimi s stalnim prebivališčem v MOM, ki bivajo v tujini, v kateri izmed evropskih držav;
-          interakcija med mladimi, ki prihajajo iz določene evropske države s tistimi domačini, ki so začasno živeli v isti državi;
-          aktivna participacija mladih občanov MOM in državljanov tujih evropskih držav pri pripravi programa za potrebe EPM 2013.

 

 

 Partnerji
Medijski partnerji