O MB 2013

 Sosutvarjaj Evropsko prestolnico mladih Maribor 2013! 

 

Evropska prestolnica mladih Maribor 2013 želi omogočiti mladim, da so redno informirani, da aktivno sodelujejo v družbi oz. v lokalni skupnosti in s tem sami soustvarjajo nove priložnosti za boljšo prihodnost. Projekt s seboj prinaša marsikatero pozitivno lastnost, med najpomembnejše vidike sodi izboljšanje stanja vsakdanjega življenja mladih, ne samo v času aktivnosti prestolnice temveč tudi kasneje. 

Program Evropske prestolnice mladih Maribor 2013 je v osnovi namenjen mladim, starostni skupini med 15. in 29. letom starosti, vendar si EPM Maribor 2013 prizadeva vključevati tako mlajše kot tudi starejše oz. poudarja pomen medgeneracijskega sodelovanja. Program je usmerjen na aktualno problematiko mladih. Večanje zaposljivosti in zaposlenosti, reševanje stanovanjske problematike, spodbujanje prostovoljstva, medkulturno povezovanje, aktivno udeležbo mladih, priznavanje neformalnega izobraževanja, krepitev strukturiranega dialoga, spodbujanje mobilnosti mladih, ekologije, kulturnega ustvarjanja in medgeneracijskega sodelovanja.

Pomemben del ekipe predstavljajo prostovoljke in prostovoljci EPM Maribor 2013, ki pomagajo pri soustvarjanju in s svojim delom širijo zavest o pridobitvi neformalnega znanja med mladimi. V Pisarni Evropske Prestolnice mladih smo prepričani, da njihova srčnost in znanje še posebej prispevata k kvaliteti projekta, hkrati pa prostovoljstvo dviguje moč EPM Maribora 2013 na višjo raven.

Evropska prestolnica mladih je naziv, ki ga izbranemu mestu za eno leto podeli Evropski mladinski forum.  Mestna občina Maribor je prejela naziv za leto 2013 in bo nasledila Evropsko prestolnico mladih  Braga 2012 (Portugalska), leta 2014 pa se naziv seli v grški Solun (Thessaloniki), v Mariboru,  na zaključni slovesnosti Generalne skupščine Evropskega mladinskega foruma je naziv za leto 2015 pridobilo romunsko mesto Cluj-Napoca.

Mesto in hkrati tudi država, ki se ponaša z nazivom Evropska prestolnica mladih, tako dodatno obogati svoj mednarodni ugled. Pridobljen naziv obvezuje  mesto, da bo razvijalo znamko »Mladim prijazno mesto«, kar za izbrano prestolnico pomeni, da bo ustvarjala okolje, ki bo mlade spodbudilo oz. spodbujalo ter jim omogočalo razvoj osebnih potencialov, samozaupanja in ustvarjalnosti.

Dodatne informacije o vsebini in dogodkih pa lahko najdete na Facebooku fb.me/mb2013si  ali na elektronskem naslovu info@mb2013.si.

 

V okviru strategije Mestne občine Maribor je bil leta 2008 ustanovljen Urad za kulturo in mladino Mestne občine Maribor (MOM). MoM  z Uradom za kulturo in mladino pokriva področje mladine v lokalni skupnosti, s tem zagotavlja normativne in druge pogoje za razvoj in vključevanj mladinskih vsebin v  politike, ki zadevajo mlade. S tem spodbuja aktivno participacijo mladih, zagotavlja sofinanciranje mladinskih programov in projektov in  organizacij, ki izvajajo mladinske programe in projekte ter  vlaga v mladinsko infrastrukturo.

Sprejeti akti (Odlok o mladini v Mestni občini Maribor in Pravilnik o sofinanciranju mladinskih dejavnosti v Mestni občini  Maribor ter s sklepom Mestnega sveta MOM 31. marca 2009 je imenovana Komisija za mladinska vprašanja Mestne občine Maribor). Njihovo namen je ciljno usmerjeno in sistematično delo na področju mladine, hkrati pa zagotavljajo sodelovanje mladih in njihovih predstavnikov z lokalno skupnostjo. V letu Evropske prestolnice mladih se bo v Mariboru izoblikoval strateški dokument Lokalnega programa mladih v Mestni občini Maribor, ki temelji na mladinskem delu v preteklih petih letih.

Z letos pridobljenim certifikatom se lahko Maribor ponaša tudi z nazivom Mladim prijazna občina, ki je bil podeljen za obdobje 2012-2016.

 Partnerji
Medijski partnerji