Medkulturno povezovanje

SocialErasmus

Izvajalec: Študentsko društvo Erasmus
Več informacij: www.esn-mb.org

Program Social Erasmus je namenjen mladim iz tujine in Maribora. Vključeval bo mlade, ki imajo socialne in ekonomske ovire ali kulturne razlike. Mlade bodo ozaveščali o okolju, o socialno pomembnih dejavnikih, nudili bodo pomoč pri razvoju socialno ogrožene mladine in pri razvoju mladih na področju njihovih sposobnosti ter spodbujali neformalno učenje. S seminarji bodo ozaveščali mladino o okolju, preventivi požarov in uporabi vode.

 

I take Europe!

Izvajalec: Klub mariborskih študento
Več informacij: www.klub-kms.si 

Program deluje na področju neformalnega izobraževanja, ki skoraj ves čas poteka skozi prostovoljno participacijo mladih. Namen programa je ponuditi domačim in tujim mladim pester, razgiban, privlačen in drugačen niz aktivnosti na temo evropskih držav. Cilji so:

-  povezovanje z mladimi iz evropskih držav, ki trenutno bivajo v MOM;

-  povezovanje z mladimi s stalnim prebivališčem v MOM, ki bivajo v tujini, v kateri izmed evropskih držav;

-  interakcija med mladimi, ki prihajajo iz določene evropske države s tistimi domačini, ki so začasno živeli v isti državi;

-  aktivna participacija mladih občanov MOM in državljanov tujih evropskih držav pri pripravi programa za potrebe EPM 2013.

 

Stopinje mesta

Izvajalec: Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje pekarna – magdalenska mreža
Več informacij: www.pekarna.org/web

S programom Stopinje mesta; sprehodi, predavanja in razmišljanja o Mariboru za mladeželijo skupaj s strokovnjaki s področja arhitekture, urbanistike, etnologije, antropologije … razkrivati raznovrstnost življenja na ulicah in v parkih, za turiste in tudi za večino domačinov nenavadne mestne kotičke in tako opozoriti na dejstvo, da ima mesto poleg funkcionalne tudi družabnostne funkcije. Program je predvsem namenjen mladim Mariborčanom in popotnikom, pa tudi drugim, ki želijo spoznati mesto iz perspektive pločnika in pešca v čim širšem možnem okviru. Želijo izpostaviti različne vidike mesta, njegove urbane ureditve, zgodovinske zapuščine v povezavi z družbenim kontekstom, ki nudi vpogled v preteklost, sedanjost in prihodnost.

 

Okrepimo mednarodno mladinsko delo

Izvajalec: Zavod mladinska mreža MaMa
Več informacij: www.mreza-mama.si

Namen programa Okrepimo mednarodno mladinsko delo je omogočiti strukturirano razpravo od lokalnih do nacionalnih ravni med mladimi, mladinskimi organizacijami, strokovnjaki in ostalimi glede pomena mednarodnega mladinskega dela ter učnih mobilnosti za razvoj mladih in lokalnih skupnosti. Poudarek tega programa je na spodbujanju in podpori mednarodnemu mladinskemu delu in projektom učnih mobilnosti v mladinskih organizacijah in organizacijah za mlade preko kreiranja možnosti mreženja in nadaljnje podpore za razvoj novih programov in projektov mednarodnega mladinskega dela v okviru EPM 2013.

 

Študentski Bogračfest 2013

Izvajalec: Klub študentov Lendava
Več informacij: www.ksl-lek.si

Cilj programa Študentski Bogračfest2013 je združiti čim več lendavskih študentov na enem mestu, ki se sicer nahajajo po celotnem Mariboru, in predstavitev samega Kluba študentov Lendava in mesta Lendava. V prireditev bodo vključeni Erasmus študenti, ki bodo sodelovali s svojo kuharsko ekipo. Povabili bodo skupino iz Madžarske, ki bo mimoidočim predstavila kuhanje pravega bograča. Mladim bodo z učenjem kuhanja bograča okrepili njihove kompetence, jim morda pomagali pri razvoju njihovega novega potenciala in jim približali kulinariko ter obenem kulturo sosednje države.

 

UGM Najst

Izvajalec: Umetnostna galerija Maribor
Več informacij:  www.ugm.si

Namen programa je preko neposrednega stika z likovno umetnostjo mlade spodbuditi k aktivni participaciji na področju medkulturnega povezovanja. Mladi bodo poglobili znanje o likovni umetnosti, razvijali možnost doživljanja likovnih umetnin in oblikovali ustvarjalen odnos do likovne umetnosti in (umetnostne) dediščine. Program se bo odvijal v avtentičnem prostoru doživljanja umetnosti – v Umetnostni galeriji Maribor in bo potekal ob razstavi Skoraj pomlad – 100 let slovenske umetnosti.

 

Youth Parliament v organizaciji Erasmian European Youth Parliament (EEYP), Mavričnost sveta – The rainbows of the World

Izvajalec: II. gimnazija Maribor
Več informacij: www.druga.si

Letošnji Youth Parliament je potekal med 18. in 24. 3. 2012 v Bragi na Portugalskem. Udeležilo se ga je 5 dijakov iz Prve gimnazije in 5 dijakov iz II. gimnazije ter dva mentorja.  Delo je potekalo v komisijah, kjer so nastale rešitve in predlogi, ki so jih na koncu delegati sprejeli na plenarnem srečanju.

Osnovni namen projekta Mavričnost sveta je razvijanje medkulturnega dialoga mariborskih dijakov in dijakov iz več evropskih držav. Projekt bo potekal v obliki delavnic na Trgu Leona Štuklja v Mariboru, kar pomeni, da bodo lahko sodelovali tudi ostali Mariborčani različnih starosti. Dijaki iz tujine bodo bivali pri mariborskih dijakih in s tem bolje spoznali slovenski način življenja. Delavnice bodo pokrivale različna področja: človekove pravice, debata, literatura, gledališče, glasba, ples, film, DJ–anje, tuji jeziki, kulinarika in improvizacija.

 

AGMaribor 2013

Organizator: Študentsko društvo Erasmus (ESN pri UM)

Več informacij: http://agm2013.eu/

 

Študentsko društvo ESN Maribor v letu 2013 gosti letno generalno skupščino mednarodne prostovoljne študentske organizacije Erasmus Student Network (ESN), ki skrbi za uspešno integracijo tujih študentov v lokalno okolje,  promovira različne programe mobilnosti in spodbuja mobilnost domačih študentov. Od 11. do 15. aprila 2013 se bo tako v Mariboru zbralo preko 600 mladih, ki prihajajo iz 36 držav in predstavljajo več kot 400 univerz.  Lokalni skupnosti se bodo predstavili predvsem skozi Uni-market in pisano Youngle parado po mestu Mariboru, zato le ne zamudite priložnosti, da srečate Evropo in začutite »ESN spirit«. Partnerji
Medijski partnerji