Kulturno ustvarjanje

Hieroglifi!

Izvajalec: Kulturno društvo mladinski center IndiJanez
Več informacij: http://hieroglifi.net/

Pisana beseda, video posnetki, zvočni posnetki, fotografije in drugi zapisi so tisti, ki ostanejo za nami in postavljajo razmišljanje neke generacije, v našem primeru generacije mladih, v širši družbeni kontekst. Program zajema celoletno zbiranje pisane besede, posnetih videov in fotografij mladih v lokalnem okolju; tudi in predvsem takšnih, ki presegajo vsakodnevne pogovore in imajo dodano vrednost, ali pa so zaradi svoje vsebine odraz določene kulture ali subkulture (verniki, neonacisti, navijači, metalci, narkomani …). Namen programa je arhivirati, promovirati in vzpodbujati h gledljivemu, poslušljivemu ali berljivemu javnemu izražanju mladih ter poskusiti katalogizirati te vsebine.

 

Kikiriki!

Izvajalec: Kulturno društvo Mladinski center IndiJanez
Več informacij: http://www.pekarna.net/

Program zajema sklop prostorskih, socialnih, družabnih, umetniških ali drugih intervencij vnaprej pripravljenih skupinah mladih. Intervencije se bodo izvajale večinoma brez vnaprejšnjega obveščanja javnosti in vabljenja, saj gre za pomembne momente presenečanja, ki so nagrada tako naključnim udeležencem kot pripravljavcem. Namen programa je pričarati mladostno igrivost, iznajdljivost, inovativnost na mestne ulice. Intervencije bodo izvedene v istem dnevu tako v mestnem jedru kot na manj običajnih prizoriščih, kot so tržnica, spalna naselja, nakupovalni centri in podobno.

 

Čevljarček kot navdih

Izvajalec: Zveza prijateljev mladine Maribor
Več informacij: http://www.zpm-mb.si/

Izhodišče programa je znana legenda o mladem čevljarčku, ki je rešil Maribor pred Turki. Čevljarček predstavlja pogum in ustvarjalnost mladega človeka. Program predvideva vključevanje mladih v različne kulturne dejavnosti in zaključno produkcijo v povezavi s čevljarčkom, hkrati pa jim daje zavest o kulturni dediščini mesta. Drugo izhodišče programa je Konvencija o otrokovih pravicah. Mlade se želi spodbuditi k razmišljanju o izkoriščanju otrok zaradi ekonomskih koristi in k temu, kaj lahko naredijo sami, da le tega ne podpirajo s kupovanjem izdelkov, ki so bili izdelani s pomočjo izkoriščanja otrok.

 

KMŠ in EPM

Izvajalec: Klub mariborskih študentov
Več informacij: http://www.klub-kms.si/

V okviru programa KMŠ IN EPM 2013 bodo potekale predstavitve EPM 2013 domačim in tujim mladim v Mariboru, promocija EPM v KMŠ-ju, mednarodne mladinske izmenjave na temo fair playa, projekta mladi za demokracijo EU FAQ in Slovo od EPM 2013. V okviru programa bodo v letu 2013  pripeljali v Maribor več kot 5000 slovenskih študentov iz drugih univerzitetnih krajev Slovenije in 3000 tujih študentov.

 

Reciklaža in refleksija

Izvajalec: Zavod Mariborski radio Študent - MARŠ
Več informacij: http://www.radiomars.si/

Program Refleksija in reciklaža je namenjen obveščanju javnosti, promociji in kritični refleksiji o dogodkih in aktivnostih, ki se bodo zvrstile v okviru EPM. V letu 2013 bo koncipiran program izvedel vsaj 200 oddaj, posnel vsaj 50 napovednikov in izvedel vsaj 1000 multimedijskih objav.

 

Zapoj in zapleši z menoj

Izvajalec: Kulturno umetniško društvo študent
Več informacij: http://www.kudstudent.org/

Mladi folklorniki Kulturnega umetniškega društva Študent bodo v letu 2013 izvedli različne delavnice za mladinsko kot tudi za starejšo populacijo. Poudarek programa je na delovanju z mladimi z manj priložnostmi za aktivno udejstvovanje in soustvarjanje. Program bo temeljil na prikazu obujanja spominov na stare čase in s tem bodo skozi delavnice predstavili kmečka opravila, stare kmečke plese, pesmi in običaje, ki jih ponekod ohranjajo še danes. Obiske in delavnice bodo izvajali na oddelkih za pediatrijo, v domu za starostnike in centru za sluh in govor. Konec leta 2013 bo izvedena zaključna prireditev, ki bo družila vse člane KUD-a Študent in udeležence delavnic, zaposlene, sorodnike in obiskovalce. S tem ne bo zaključek delovanja, ampak bo le stopnička k delovanju v letu 2014.

 

Snemamo!

Izvajalec: Društvo za razvoj filmske kulture
Več informacij: http://filmsko.org/

Snemamo! je cikel filmskih delavnic – dveh animiranih, dokumentarne, dveh igranih in eksperimentalne. V letu 2013 bo izvedba programa na področju delavnic v različnih mesecih. Vzpostavljeno bo mednarodno sodelovanje in predstavitev najboljših filmov v okviru Evropske prestolnice mladih v Solunu 2014. V letu 2012 bo organizirano srečanje mentorjev in koncipiranje programa, priprava promocijskega gradiva, promocija programa na srednjih šolah, fakultetah in med zainteresirano javnostjo. Ob zaključku leta 2013 bo izvedena filmska zabava za mlade in okrogla miza na tematiko Maribor – mladim filmsko prijazno mesto.

 

 Partnerji
Medijski partnerji