Učna mobilnost v vseh obdobjih mladosti

09.12.2013 @ 09:12

V okviru projekta Evropske prestolnice mladih 2013 je Mladinska mreža MaMa v Mariboru organizirala usposabljanje v okviru projekta Okrepimo mednarodno mladinsko delo (OMMD). Na delavnici so izkušeni mladinski delavci delali po skupinah in ugotavljali kakšne so potrebe mladega človeka in kaj mlad človek pridobi s tem, ko se odloči za mednarodno mobilnost in je del mednarodne učne izkušnje.  Skupini sta potrebe in pozitivne učinke medsebojno povezali in prišli do spoznanja, da mladi potrebujejo izkušnje, pogum, izziv in zabavo. Z mednarodno izkušnjo, povezano z mobilnostjo, mladi tekom izobraževalnega procesa, prakse, evropske prostovoljne službe, mednarodne pobude ali izmenjave pridobijo ogromno znanja, samozavesti, drugačnega pogleda v svet in vase ter novo socialno mrežo.  

Kako mladega človeka motivirati, da se bo določil za pot v tujino po novo izkušnjo? Odgovor se skriva v individualni predstavitvi pomena mobilnosti posamezniku, sledenju njegovim željam in aktivni vključenosti v proces mladinskega dela. Mednarodno učno izkušnjo je potrebno mlademu človeku predstaviti kot izziv, drugačnost sveta, vendar še vedno v varnem okolju. Vsak posameznik pri tem potrebuje tudi svojo notranjo motivacijo. S strani mladinskega delavca pa je najbolj pomemben osebni pristop ter spodbuda, da se odloči za ta korak. 

Motivacijsko delavnico za mladinske delavce, ki delajo z mladimi je vodil Sašo Kronneger, socialni pedagog in trener mladinskega dela, ki je posebej izpostavil, da je do vsakega mladega potrebno individualno pristopiti, saj je vsak posameznik individuum zase in ima svoje potrebe ter pričakovanja. Le tako bo vloženo delo obrodilo rezultate in bo zadovoljstvo prisotno na obeh straneh. 

Usposabljanje mladinskih delavcev se je v Mariboru zaključilo z dobro voljo in veliko mero motivacije mladinskih delavcev po vključevanju mladih v mednarodno učno mobilnost, ki bo v prihodnji finančni perspektivi postala pomemben del mladinskih organizacij. Pri tem pa čaka mladinske delavce dolga pot, saj je potrebno mednarodno mobilnost postaviti visoko na agendo in v osebne vrednote mladega človeka ter ustvariti trend in nov način življenja. Le tako bomo v Sloveniji mobilnost približali mladim in njihovim bližnjim. 

 

Dodatne informacije: Maja Drobne, Mladinska mreža MaMa, maja.drobne@mreza-mama.si; 040 697 325.

 

Social: 


Partnerji
Medijski partnerji